Přeskočit na obsah

7. Podpora škol, spolků, sportu, kultury a cestovního ruchu

  7. Podpora škol, spolků, sportu, kultury a cestovního ruchu

  a) Rozpočtově podpoříme výstavbu nového zimního stadiónu, opravu Sportovní haly, Fotbalového stadionu a Gymnastického sálu.

  b) Do financování mládežnického sportu zapojíme nejsilnější firmy ve městě. Podpoříme motivaci vedení škol pro zaměření a specializace dvou vybraných sportů na každé škole.

  c) Dokončíme cyklostezku Bruntál – Slezská Harta a zprovozníme víkendový a sezonní „Harta bus“ a městský výletní vláček (Zámek – Uhlířský vrch).

  d) Podpoříme výstavbu nové tenisové haly a skateparku.

  e) Ve spolupráci s Moravskoslezským krajem osvětlíme bruntálský zámek za strany od Bistra Emona a Wellness centra pro zvýšení návštěvnosti zámku a centra města.

  f) Zavedeme akci Bruntálské kulturní léto – cílem je, aby se občané města na akcích potkávali, aby město žilo a pódium na náměstí Míru bylo od 1. května do 30. září. Sekundárním efektem bude podpora místních provozovatelů restaurací, kaváren, cukráren a dalších živnostníků, kteří mohou nabízet své služby.

  g) Zpřístupníme věž bruntálského kostela realizací rekonstrukce schodiště na věž kostela a zapojením města Bruntál do celorepublikové akce „Měsíc otevřených věží a rozhleden v ČR“.

  h) Vybudujeme kulturně společenský areál (kryté pódium se základní technikou + hlediště + zázemí pro vystupující i návštěvníky), který umožní organizovaní vlastních městských akcí a bude pronajímán agenturám, které organizují celorepublikové sezonní festivaly, koncertní a divadelní „šňůry“, které mimo takové areály nejsou realizovatelné, tudíž pro naše občany nedostupné.

  i) Budeme iniciovat vznik studentských firem ve spolupráci s Úřadem práce s vazbou na region (výroba, služby), nebo bez vazby na region (IT, marketing, SEO, DTP, internet, e-shop apod.). Cílem je více zapojit studenty do dění ve městě a tím více podporovat patriotismus (alespoň po dobu studia).

  j) Kultura – při plánování kulturních akci na každý rok vyzveme studenty k návrhům na koncerty, festivaly, divadelní představení, Majáles apod.

  k) Společně budeme iniciovat založení studentského klubu a podporovat provozovatele v jeho provozu (malá scéna – divadlo, koncerty apod.)

  l) Sport – budeme iniciovat a finančně podporovat pořádání okresních meziškolských studentských turnajů, soutěží (studentská liga apod.)