Přeskočit na obsah

NEJSOU VOLBY JAKO VOLBY!

  Vážení spoluobčané Bruntálu,

  Dne 8. 3. 2023 proběhla inaugurace nového prezidenta Petra Pavla, který byl zvolen přímou volbou, při celostátní volební účasti 68,45 % v 1. kole a 70,25 % ve 2. kole.

  Mnoho voličů po volebních skandálech v USA a dalších zemích považuje za zcela nepodstatné, kdo bude volen nebo jak; ale mimořádně důležité je to, kdo a jak bude počítat hlasy. Pro sčítání hlasů může existovat jasné politické zadání, aby počítací SW vykonal své a volby byly „cinknuté“. S ohledem na skutečnost jakým morálním, společenským, politickým a hospodářským úpadkem naše země posledních 33 let prochází, by byly „cinknuté“ volby malým střípkem do mozaiky celkového úpadku, kterému novodobá vládní a politická aristokracie říká „svoboda a demokracie“. Je evidentní, že skutečným cílem vládnoucích loutek je zadlužovat zemi a občany, omezit jejich práva, svobodu projevu a demokracii, protože zadlužený občan, který má obavy a strach o svoji existenci nebude mít čas a prostor se zajímat, co politické a jiné zájmové skupiny dělají v neprospěch občanů a podnikatelů.

  Přes veškeré možné pochybnosti lze konstatovat, že nový prezident má mandát pro výkon funkce prezidenta. Kouzlo přímé volby je motivující, osobní s pocitem „co mohu skutečně ovlivnit, tak je mojí odpovědností se plně angažovat“.

  Ve velkém kontrastu jsou dlouhodobé volební výsledky v komunálních volbách v našem městě, kde zvolení zástupci nemají reálný mandát občanů našeho města. Za posledních 5 voleb od r. 2006 do r. 2022 byla průměrná účast voličů 32,94 %.  Položme si jednoduchou otázku: jaký mandát má společník nebo akcionář s podílem 32,94% v rozhodování o klíčových věcech ve společnosti vůči majoritnímu společníkovi nebo akcionáři? Volební účast v prezidentské volbě v Bruntále byla 56,20 % v 1. kole a 59,74 % ve 2. kole, tzn. o 23,4 % více občanů-voličů přišlo volit prezidenta než své zastupitele!

  Posledních 5 komunálních voleb více jak 8000 voličů sdělilo a potvrdily to i opakované průzkumy: naše volební účast je zbytečná, v tomto městě se stejně nic nezmění.

  Jak by mohly dopadnout poslední komunální volby v našem městě ve dnech 23.09. – 24.09.2022 přímou volbou?

  • Občané by dali hlasy 27 zastupitelům z 243 kandidátů z 9 politických seskupení v 1. kole. Lídři těchto uskupení by se setkali v klání před občany v plném Společenském domě za přítomnosti TV Polar a regionálních novinářů.
  • Občané by ve 2. kole volby vybrali starostu, 2. místostarosty a předsedu kontrolního a finančního výboru, kteří by museli obhájit sebe a program před plným Společenským sálem a TV Polar, vč. novinářů.
  • Nepochybně by byla volební účast v 1. a 2. kole nad 50 % a město by mělo ve vedení občany zvolené zástupce, kteří by museli 4x za rok skládat účty ze své práce a ze svých volebních slibů.
  • Nepochybně by občané nedali svůj hlas těm, kteří byli v praxi neúspěšní a pro které komunální pozice jsou jedinou existenční cestou s náležitým společenským postavením. Jinak řečeno – město nemůže být úspěšné pod neúspěšnými manažéry, kteří byli vyhozeni ze svých pracovních pozic nebo jsou neúspěšnými podnikateli.
  • V sousedním Krnově byla poslední volební účast 40,24% a jak vidí bruntálský občan Bruntál ve srovnání s Krnovem je zřejmé z přílohy pod textem.

  Naše město je v hodnocení „index kvality života za r. 2022“ na 174 místě z 206 hodnocených měst a obcí. https://www.obcevdatech.cz/bruntal

  Jak všichni víme, nic není náhoda. Pokud dáme k sobě volební účast občanů v těchto městech a index kvality života, tak je výsledek prakticky stejný. Jinak řečeno, ve městech, kde vládne volební apatie a velmi nízká účast voličů v komunálních volbách, tak tyto města jsou v hodnocení dle indexu kvality života nejhorší, což potvrzuje graf výše. Bohužel, tam patří i naše údolí radosti Freundenthal – Bruntál!

  „Nakonec vám budou vládnout ti nejneschopnější z vás. To je trestem za neochotu podílet se na politice.“  Platón

  8127 občanů města Bruntál, kteří nepřišli k volebním urnám ve dnech 23. – 24.9. 2022 mají šanci se aktivně zapojit již nyní a změnit svůj postoj při další volbě veřejných služebníků na podzim r. 2026. Stále platí a v našem městě obzvlášť – nikdy není pozdě!

  A v celostátním referendu si občané mohou změnit volební zákon – v obci či městě, kde bude volební účast pod 50 %, se budou volby opakovat.

  Ing. Luděk Šarman, Zastupitel