Přeskočit na obsah

MGR. RADKA GENZEROVÁ

    Celý svůj život žiji s rodinou v Bruntále. Ačkoli jsem vystudovala tehdy prestižní bruntálskou strojní průmyslovku, nikdy jsem se technickému oboru nevěnovala. Po ukončení studia jsem začala pracovat ve státní správě, kde působím doposud. Postupně jsem si doplnila vysokoškolské vzdělání.

    Ráda bych oživila kulturní a sportovní oblast, aby měli občané města větší možnosti pro využívání svého volného času. Mohl by to být i první krůček k tomu, aby mladí lidé zůstávali v Bruntále a zakládali v něm rodiny. Dále bych se snažila o vytvoření nových ploch, které by sloužily k podnikatelské činnosti.

    Větší pracovní příležitosti ovlivní nejen zaměstnanost v Bruntále, ale i spokojenější život občanů a jejich rodin. V neposlední řadě bych podporovala rozšíření ambulantních, terénních a pobytových sociálních služeb, a to s ohledem na stárnoucí populaci, včetně zajištění dostupné zdravotní péče.

    Ochotně bych se chtěla podílet na jakýchkoli změnách, které povedou k lepšímu a plnohodnotnému životu občanů našeho města, proto nás přijďte podpořit a volte č. 7.