Přeskočit na obsah

1. Komunikace města s veřejností a objektivní informovanost je základem důvěry a vzájemné podpory

  1. Komunikace města s veřejností a objektivní informovanost je základem důvěry a vzájemné podpory

  a) Každého půl roku budeme skládat účty ze své práce a plnění volebního programu, vč. kulatého stolu s opozicí veřejnosti ve velkém sále Společenského domu.

  b) Na každém zasedání zastupitelstva budeme mít v programu jeden strategický bod, na který bude zván host, který je odborníkem a může městu předat své nejlepší zkušenosti.

  c) Prosadíme změnu jednacího řádu zasedání zastupitelstva, aby občané mohli hovořit k projednávanému tématu 5 minut (místo dnešních 3 minut), záznam ze zasedání byl uložen a mohli si jej pustit i občané, kteří v předmětný den nemohou být online.

  d) Městské noviny NÁŠ DOMOV budou mít prostor pro zprávu z činnosti Rady města, prostor pro opozici, veřejnost, živnostníky a podnikatele. Budou průběžně a objektivně informovat o plnění koaliční dohody a Strategického plánu rozvoje města 2018 – 2023.

  e) Všech 15 vydání NAŠEHO DOMOVA budeme distribuovat do schránek zdarma a budeme jej vydávat po celý rok pravidelně, bez prázdninové přestávky.

  f) Zajistíme, aby město komunikovalo s občany také prostřednictvím e-mailové aplikace (po registraci na www.mubruntal.cz). Zaregistrovaný občan si sám zvolí, jaké zprávy chce od Města dostávat, a ty mu pak automaticky přijdou do e-mailu.

  g) Anketní lístky budou moci občané vhazovat na radnici, městskou knihovnu, městskou policii, infocentrum. Jsou možné i elektronické anketní lístky.

  h) Jsme připraveni koncepčně, pravidelně a cíleně komunikovat na sociálních sítích a tím zvýšit zájem o život ve městě. A současně zvýšit zájem i bruntálských rodáků ve FB světě a potažmo i médií.