Přeskočit na obsah

ING. LUDĚK ŠARMAN

    V Bruntále žiji 35 let, jsem patriot a VÍM, proč je město na posledních příčkách hodnocení. Jsem přímočarý a věci nazývám pravými jmény.

    Naše kandidátka je tým s experty na problémové oblasti města jako je nedostatečná komunikace města s občany, značné rezervy jsou v čistotě města, trvalém odlivu občanů, město trápí nedostatek technicky kvalifikovaných pracovníků pro místní firmy. Je potřeba posílit turismus a život v centru města a okolí.

    Veškeré zkušenosti z krizového managementu chci využít pro rozkvět a prosperitu města a regionu, kde jsem doma, včetně eliminace dopadů současné krize na život občanů ve městě.