Přeskočit na obsah

3. Čisté a zelené město je zrcadlem jeho obyvatel

  3. Čisté a zelené město je zrcadlem jeho obyvatel

  a) Zajistíme kompletní úklid celého intravilánu města bez ohledu na vlastnické poměry (veškeré místní komunikace a chodníky, parkovací místa, trávníky a volné plochy, park, zahrádkářské osady, garážové řady, všechna stání na kontejnery pro tříděný odpad, rumištní černé skládky apod.) Město samotné i jeho průmyslové části budou trvale čisté. 2x ročně proběhne dobrovolná akce pro veřejnost „Ukliďme Bruntál“.

  b) Prostřednictvím Technických služeb Bruntál zajistíme celoroční údržbu města, vč. zimní údržby tak, že i senioři budou moci chodit po uklizených chodnících bez rizika úrazu. Ve městě nebude žádná tabule „V zimě se chodník neudržuje“. Co nezvládne technika, zvládnou holé ruce. Čistota města nemůže záviset jen na objednávkách Města na Technické služby!

  c) Zajistíme brigády (pro učňovskou a SŠ mládež) – výsadba květinových záhonů a dřevin, čištění zastávek MHD, úklid kolem kontejnerů. Zajistíme výměnu a náhradu nevyhovujících odpadkových košů na náměstí Míru.

  d) V úzké spolupráci s občany, živnostníky a podnikateli zajistíme dle návrhu zahradního a krajinného architekta osazení všech veřejných částí ploch okrasnými dřevinami, květinami a vykácení neudržovaných sakur na náměstí a nahrazení za šlechtěný buk s červeným listem.

  e) S majiteli vybraných nemovitostí budeme řešit stav jejich majetku, který nepřispívá k dobrému obrazu města (fasádní bílý nátěr části Podhorské nemocnice LEMAK lékárna, bývalý obchodní dům Máj, občerstvení KEBAB atd.)

  f) Připravíme komplexní řešení sociálně vyloučené lokality Rýmařovská – Pěší – Dlouhá tak, aby nebyla přítěží pro soužití s ostatními občany, kteří řádně pracují, vychovávají své děti a starají se o své obydlí a okolí.

  g) Zajistíme mnohem více udržovaných laviček a tzv. odpočinkových zón, pro seniory, maminky s dětmi.

  h) Zajistíme rozšíření parkovacích míst na sídlištích Květná a Dolní.